Om oss

Här hittar du aktuell information om Örebro Läns- och Stadsbiblioteks vänner

Tre damer vid bokvännernas bord som sålde slut på Jeremias: Gunilla Lindholm, Monica Wahlgren och Ella-Britt Lindeberg. Bilden från bokdagen 2021.

3 000 besökare kom till bokdagen 2021 då bl a Jonas Gardell medverkade

Litteraturens lördag använder hela sex olika scener i Kulturkvarteret med mer än 30 program

Universitetsbiblioteket i Falun, en vacker arkitektonisk skapelse dit vi hade medlemsresan 2019

Nu heter vi Samfundet bokvännerna!

Den 3 maj hade vi vårt årsmöte med 20-talet deltagare. Kände kulturradiojournalisten Karsten Thurfjell inledde med ett anförande om “Skogens mat” i perspektivet av Litteratur och landskap, där vi bland annat fick veta att Närkes nya landskapsrätt är en förrätt med gösförsedd soppa och sedan skomakarlåda gjord på vilt.

Årsmötet hade flera viktiga frågor att ta ställning till. De hade att göra med en “modernisering” av vår verksamhet både vad gäller inriktning och namn. Vårt nära hundraåriga samfund kom till för att skapa ett stort bibliotek i det gamla Örebro. Det lyckades och sedan många år är det ju samhället som har ansvar för biblioteksverksamheten. Vår inriktning idag har mer blivit att anordna bokliga arrangemang och medlemsresor. Därför las det fram ett förslag till moderniserade stadgar och ett nytt namn för vårt samfund.

De antogs av mötet - så nu heter vi Samfundet bokvännerna.

På ett nytt, allmänt möte den 8 november kl 17 kommer det nya namnet och en modernisering av våra stadgar att föreslås slutligt antas. Plats är Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A i Örebro.

Mötet godkände också ett förslag om mindre arvoden till styrelseledamöterna och att medlemsavgiften hålls oförändrad.

Två nya styrelseledamöter välkomnade vu också: Kristina Collén, Örebro universitet och författare samt Anne Säbom med många års bibliotekserfarenhet.

Lördagen den 1 september arrangerade vi en ny medlemsresa. Den kom att gå till Grythyttan med buss och nära tjugo deltagare. Först lunch på gästgiveriet och sedan ett längre besök i Måltidens hus, där vi besökte Måltidsbiblioteket och fick en fin guidning av bibliotekarien Göran Ternebrandt. Han hade också plockat fram en del av den litteratur om mat och måltid som producerats i vårt län. Trots att vi här har landets och norra Skandinaviens största måltidsbibliotek är länslitteraturen i länet förhållandevis liten. Totalt finns i alla fall 30 000 volymer på biblioteket, allt i från den första benämnd “Den ärbara lustbarheten” från 1400-talet till den mer moderna, som i artisten och gormanden Povel Ramels donerade samling. Mest värdefull är förstås gurun Tore Wretmans samling som köptes in för dyra pengar på auktion i London.

Litteraturens lördag i år den 18 november

Vi kommer återigen - för sjunde gången - att arrangera detta länets största litterära evenemang. Återigen i det nya Kulturkvarteret i Örebro, dit mellan 2 -och 3 000 besökare har kommit tidigare år.

Bland gästande författare märks Mikael Niemi, Håkan Nesser, Anna Jansson och den kända Kinakorrespondenten Hanna Sahlberg som är uppvuxen i Örebro och Vintrosa och nu flyttat hit igen. Örebro Teater kommer dessutom att svara för ett exklusivt program när den presenterar “Boken på scenen”, där flera länsförfattares texter framförs av skådespelarna från länets teater.

Allt är som vanligt helt gratis. Eftersom antalet platser är begränsat till de mest attraktiva programmen kommer man troligen att behöva biljett i förväg. Våra medlemmar erbjuds som tidigare att reservera biljetter med första tjing. Se särskilt medlemsbrev.

På hemsidan “litteraturenslördag.se” kommer det att kontinuerligt att uppdateras med information om innehållet, liksom på Facebook: “litteraturenslordag”.

Här är hela programmet:Entréscenen

Gunnela Björk och Arne Johnsson intervjuar författare under hela dagen:

10.15 INVIGNING med Håkan Nesser och Samfundets ordförande Martin Dyfverman.

10.30 Sällskapet Gamla Örebro.

10.45 Clas Thor och Astrid Lindén. BOKSLÄPP

11.00 Helena Hedlund

11.15 Anders Wallén

11.30 Länsmuseet BOKSLÄPP

11.45 Fredrik Ternström

12.00 Mikael Niemi

12.15 Per Hellgren

12.30 Hanna Sahlberg

12.45 Lina Rickardsson

13.00 Håkan Nesser

13.15 Patrik Hadenius

13.30 Pär-Yngve Andersson

13.45 Peter Ekström BOKSLÄPP

14.00- Örebro teater

14.15 Peter Mohlin och Peter Nyström

14.30 Lena Lyckhäll BOKSLÄPP

14.45 Litteraturkartan

15.00 Magnus Westerborn BOKSLÄPP

15.15 Kenneth Handberg

15.30 Gemensam avslutning

Fantasin (entréplanet)

10.30 “Varför överkonsumerar vi och vad kan vi göra åt det?” Magnus Boström, professor i sociologi, Örebro universitet.

11.00 ”Berättelser från Örebro”, Sällskapet Gamla Örebro.

11.30 “Ta tåget till litteraturens England”! En klimatsmart resebok av Astrid Lindén och Clas Thor.

12.00 ”En kanalsimmares ensamhet”. Anders Wallén om slumpen som ledde till den här boken.

12.30 ”En historia med knorr”. Åke Johansson om Risbergska skolan 1971-2016.

13.00 ”American Bomb”. Magnus Westerborn samtalar om sin bok med Stefan Nilsson.

13.30 Litteraturkartan. Astrid Lindén, Petra Jansson och Johanna Berglund om hur Regionen gör länets litteratur synlig på ett nytt sätt.

14.00 ”Änkan” - en bildberättelse om Stina Bergmans liv och karriär vid filmen. Tecknaren Elisa Rossholm och författaren Anna Sofia Rossholm.

14.30 “Just under himlen”. En bok om mitt liv, säger fotografen Roine Magnusson, där grenar fick ta plats…

15.00 ”Flyktighet som bevarar”. Studier i Lars Englunds lyrik med Pär-Yngve Andersson.

Akustiken (en trappa upp)

10.30 Hanna Sahlberg ”Rapport från mitt misslyckade försök att bli kines”

11.30 Anna Jansson ”Må evigheten förlåta”. Örebrodeckaren i ny bok.

12.30 Mikael Niemi. ”Sten i siden”. En berättelse om människorna och naturen i Tornedalen.

13.30 Håkan Nesser. ”Det kom ett brev från München”. Nya Barbarottideckaren.

14.30 ”Boken på scenen”. Örebro Teaters skådespelare Malin Berg, Ellen Vestermark och Helena Hedlund ger sin röst åt tre länsförfattare som i sin tur intervjuas av Rikard Lekander, konstnärlig ledare.

OBS dessa program kräver biljett. Hämtas på Kulturkvarteret 14 + 16 november kl. 12-17. Max 2 biljetter till max 2 program (först till kvarn) Ev. återstående biljetter på bokdagen.

Uppslaget (en trappa upp)

10.30 “Ett oväntat möte”. Sten Wistrand låter två 140-åringar – Hjalmar Bergman och Franz Kafka – samtala om livet och litteraturen.

11.00 ”Släppa taget”. Tom Lindblom, poet ger glimtar av glädje och sorg. Som livet självt.

11.30 “Det är aldrig för sent - Min väg från utmattning till utgivning”. Elisabeth Klippel Berglöf.

12.00 Att skriva för barn. Anna Helgesson om skrivprocessen och läsfrämjande arbete.

12.30 ”Att hålla kvar samtidigt som man släpper taget”. Emma Gustafsson är romandebutant.

13.00 ”Nationens okända hjälte”. Om tanter och legender med Kenneth Handberg.

13.30 Norstedts 200 år. Patrik Hadenius, förlagschef, om jubilaren med örebrorötter.

14.00 ”En av oss”. Lina Richardsson om sin debutbok med spänning och dystopi.

14.30 ”Den tysta fågeln”. Ny deckare av Peter Nyström och Peter Mohlin.

15.00 Tecken från en penna. Ingemar Söderström om hur starka känslor kunde uttryckas i 1800-talsbrev.

Tyst läsesal (en trappa upp)

13.00 Testa att skriva spänning.

Vi skapar till bilder och fantiserar ihop karaktärer och miljöer.

Delta i en workshop med Kajsa Leo.

Alla åldrar är välkomna.

Närkerummet

11.00 -11:30 samt 12.00-12:30 Visning av Närkerummet med Kristina Persson

Ungdomsavdelningen (en trappa upp)

10:00 Prova ett brädspel

10:00 Fantasyquiz att visa sina kunnigheter fram till 14:00

10:15 Vernissage för Kulturskolans Fantasy-utställning

10:30 Cosplay-workshop med Signe Sannander (pysselbordet)

11:30 Kreativt fantasy-skrivande “Bygg världar” med Perny (Myten)

11:30 Presentationer av lokala författare

12:00 Rollspel för nybörjare med Karl och Joakim (Legenden)

12:45 Öppen scen

14:00 Intervju med fantasyförfattaren Caroline Hurtig

15:00 Prisutdelning i Fantasyquizet

———————————————————————————

Arrangör: Samfundet Bokvännerna

Tack till:

Statens kulturråd

Örebro Teater

Länsradion

NA

Örebro stadsbibliotek

——————————————————————————-

Lista över alla bokbord i nummerordning

1-4 JP Jahall

5 Projekt Runeberg

6 Clas Thor, Astrid Lindén

7 Peter Ekström

8 Ann Lidén Pettersson

9 Pelle Blom

10 Lina Richardsson

11 Tomas Molin

12 Pelle Råssjö

13 Kumla Antikvariat

14 Arkeologi och Historia i Örebro Län

15 Pär-Yngve Andersson

16 Staffan Ekegren

17 Anders Wallén

18 Carin Moberg

19 Mats Röyter

20 Jennie Sund Lars-Göran Sund

21 Jeanette Kroona

22 Kajsa Leo

23 Hanna Sahlberg

24 Anna Helgesson

25 Kenneth Handberg

26 Hanna Ericsson Franzen

27 Anders Tidström

28 Åke Johansson

29 Sten Wistrand, Agneta Rosendal

30 Tom Lindblom

31 Alis Nylin

32 Elisabeth Klippel Berglöf

33 Lena Lyckhäll

34 Kristina Collén

35 Tomas Ericson

36 Jan Gunnarsson

37 Elinor Sörensson

38 Fredrik Ternström, Lisa White

39 Emma Gustafsson

40 Louise Gunnarsson

41 Helena Hedlund

42 Bitte Alling

43 -44 Roine Magnusson

45 Brita Sylvan

46 Klimatnätverket

47 Lilla Bokhandeln

48 Leif Bornvik

49 Örebro Teater

50 Örebro Läns Museum

51 Länsradion

52 ArkivCentrum, Lokalhistoriska Sällskapet

53 Heidenstamsällskapet

54 Hjalmar Bergman Samfundet

55 Bernadottesamfundet

56-57 Sällskapet Gamla Örebro

58 Samfundet Bokvännerna

59-61 Lindska Bokhandeln

62 Magnus Westerborn

63 Emelie Nestor

Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner

Samfundet har sitt ursprung 1927, då en grupp bok- och läsintresserade gick ihop – under högtidligt beskydd av prins Eugén, hertigen av Närke. Målet var att lägga grunden till ett ”centralbibliotek” för Örebro och hela länet. Samfundet förvärvade också den omfattande och värdefulla så kallade Mörnersamlingen, som numera finns på Universitetsbiblioteket i Örebro. Bland dem som sorterade och arkiverade de många manuskripten, böckerna, inventarierna och konstverken var Levi Rickson, “Jeremas i Tröstlösa”. I samlingarna finns mellan 8-9 000 böcker, värdefulla manuskript av dåtiden största författare och poeter. Där märks även ett 50-tal skisser och målningar av Verner von Heidenstam. Dessutom ett par verkliga dyrbarheter, två oljemålningar av August Strindberg.

En av de hedersledamöter som valdes 1930, vid sidan av Birger Mörner, var Verner von Heidenstam, som erhållit Nobelpriset i litteratur 1916.

Sedan 1929 ger Samfundet regelbundet ut ”Meddelanden” med ämnen av olika litterärt innehåll.

Sedan 1965 år har Samfundet även som särskild uppgift att förvalta friherrinnan Greta Hamiltons stiftelse som varje år ger stor avkastning. Denna används av Stadsbiblioteket i Örebro till att producera talböcker. Men även för andra insatser åt synskadade i länet i syfte att de ska kunna tillgodogöra sig böcker.

Vill du bli medlem?

Sätt in 200 kronor på Samfundets bankgiro 5960-7762 med ditt namn och kontaktuppgifter. Alla i samma hushåll betalar högst 300 kr.

Har du frågor eller tips?

Ulla Moberg (sekreterare), e-post: ullamoberg@hotmail.com

Martin Dyfverman (ordförande), e-post: info@bokvannerna.se